Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Kurumun finans, insan kaynakları, üretim, satış ve pazarlama gibi bölümlerini tek bir yazılım sistemi altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımını sağlayan bir sistemdir.

Modüller

Satış Yönetimi Modeli:

Yazılımın satış yönetimi modülünde işletmeler ürün / mamül siparişinin alınması, üretim, dağıtım ve teslimat gibi tüm süreci yönetebilirler. Özel gruplama seçenekleri ile müşteri kartları oluşturulabilir müşteriye özel işlemler bu bölümde takip edilebilir.

Satın Alma Yönetimi Modülü:

Satın alma yönetimi modülünde şirketin ihtiyacı olan tüm malzeme ve hizmet alımları takip edilir. Satın alma ve diğer tanımlamalar, teklif işlemleri, sipariş işlemleri, tedarikçi değerlendirme işlemleri satın alma modülü ile yönetilir.

Üretim Yönetim Modülü:

Üretim Yönetimi Modülü ürün tasarımı, malzeme ve kapasite planlama, üretim izleme, talep yönetimi gibi başlıkların yönetildiği modüldür.

Stok Yönetimi Modülü:

Stok yönetimi modülü ile işletmeler ham madde ve diğer mamüllerin depoya girişinden işlenmesi ve müşterilere ulaştırılmasına kadar olan süreci kolaylıkla yönetebilirler. Kalite kontrol ve fason izleme işlemleri de yine modül sayesinde takip edilerek stok maliyetleri minimum düzeyde tutulması mümkündür.

İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü:

Yazılım içerisindeki insan kaynakları modülü ile işletmeler işe alım işlemlerinden, sicil-özlük, izin, kariyer planlama gibi süreçlerin tümünü kapsayan modüldür. Bu modül ile çalışanların tüm süreçleri kontrol altında tutulur.

Finans Yönetimi Modülü:

Yazılım içerisindeki insan kaynakları modülü ile işletmeler işe alım işlemlerinden, sicil-özlük, izin, kariyer planlama gibi süreçlerin tümünü kapsayan modüldür. Bu modül ile çalışanların tüm süreçleri kontrol altında tutulur.