Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

Kamu kurumlarında görev yapan ve farklı hukuki statülere sahip tüm personelin işlemlerini kapsayan yazılım kurumun personel yönetimini en verimli şekilde yürütülmesine imkan tanır. İşlevler yönünden modüller arası tam bütünleşik olup dış kurumlarla da web servisleri aracılığıyla entegre çalışmaktadır.

Özellikler

İnsan Kaynakları Birimi ve yöneticilerine hızlı, uygun, tam ve doğru bilgiyi sağlayarak verimliliği arttırır.

WEB Tabanlı ve Bağımsız Platform:

WEB Tabanlı, açık yazılım üzerinde yapılandırılmış ve platform bağımsızdır. Kurumun kurulu herhangi bir sistem yazılımında çalışabilir.

Uçtan Uca Personel Yönetimi:

Kamu Personelinin işe girişinde, kurumdan ayrılışına kadar geçen tüm süreçlerin takibi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Terfi ve Maaş hesaplama işlemleri gibi toplu halde yapılan işlemlerin çok hızlı ve güvenilir bir biçimde yapılarak uçtan uca işlemlerin yürütülmesini sağlar.

Gelişkin Raporlama:

Kullanıcılar sitemde olmayan ihtiyaç duydukları liste raporları, programlama çalışmasına gerek kalmadan koşullarını belirleyerek Excel formatında listeleri sistemden alma imkanı olacaktır.

Sağlık Bakanlığı ile Entegrasyon:

Sağlık Bakanlığı sistemiyle WEB Servisler aracılığıyla entegre çalışmakta olup gün içinde istenen zamanda personel bilgileri ile ilgili her türlü değişiklik, ekleme ve silme işlemleri otomatik olarak sisteme aktarır.

Bireysel İşlemler Sistemi:

Bireysel işlemler sistemi ile çalışan her personel kendisine ait özlük bilgilerini, bordro bilgilerini görebilir ve izin talebinde bulunabilir.

Kullanıcı ve Personel Türüne Göre Güvenlik:

Tanımlanan kullanıcıların yetkilerine göre menülerin oluşması, personel türlerine ve birimlerine göre kullanıcılara sorgulama, kaydetme, güncelleme ve silme yetkilendirmesine imkan sağlar.

Esnek Parametrik Alt Yapı:

Esnek parametrik alt yapısıyla kurumların gereksinimleri, kanunlardan kaynaklanan değişiklikleri hızlı ve güvenilir biçimde kullanıcılar tarafından tanımlanarak giderilebilir.

Personel Evraklarının Arşivlenmesi:

Kamu Personeline ait evraklar elektronik ortamda evrak türlerine göre sistemde tutulması sağlanarak Personel Sicil Dosyasındaki ilgili evraklara kısa sürede ulaşılmasına ve görüntülenmesine imkan sağlar.