Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Hastaların hastaneye başvurularından itibaren, poliklinik ve yatış sürecindeki tüm teşhis ve tedavi işlemleri, sağlık kurumunun yönetimsel süreçleri için gerekli malzeme, insan kaynakları, finansman yönetiminin takip edildiği bir sistemdir.

Modüller

Ameliyat Modülü:

Ameliyathane randevu, ameliyat süreçleri, yapılan işlemler, mali kayıtları, ameliyat sonucu, ameliyat listeleri, malzemeler, ameliyat paketleri, ameliyat iş listesi, ameliyat doluluk oranları takip edilebilmektedir.

Danışma Modülü:

Sağlık tesisine gelen hasta ve yakınlarına muayene, bölüm, yer ve yön, hekim bilgileri verir.

Kan Merkezi Modülü:

Kan isteklerinin kan merkezi tarafından hazırlanıp ilgili birime gönderilmesi süreçleri tarih, kişi, ürün detayları ile kayıt altına alınıp takip edilmektedir. Donör bilgileri, stok giriş bilgileri, ürünün dolaşım bilgileri takip edilebilmektedir.

Poliklink Modülü:

Ayaktan hasta modülü olarak adlandırabileceğimiz bu modülde poliklinikte yapılan tüm işlemleri takip edebilmektedir. Hastanın tüm muayene, tetkik, e-reçete işlemlerinin yapıldığı, tetkik sonuçlarının hasta geçmiş bilgilerinin izlenebilmektedir.

Bireysel İşlemler Sistemi:

Bireysel işlemler sistemi ile çalışan her personel kendisine ait özlük bilgilerini, bordro bilgilerini görebilir ve izin talebinde bulunabilir.

Klinik Hizmetler Modülü:

Yatan hasta modülü olarak da adlandırabileceğimiz bu modülde, hastanın yatışından taburcu olana kadar ki süreçleri tüm işlemler takip edilmektedir. Hastaya yapılan ilaç, tetkik, hemşire formaları, hemşire bakım planları, yatak doluluk durumları, hasta sevk işlemleri, hasta mali işlemleri, refakatçi işlemleri, diyet işlemleri, taburcu işlemleri yapılabilmektedir.

Hasta Randevu Yönetimi Modülü:

Hastaların randevularına ait kayıtları takip eder, randevu birimi, doktor, randevunun gerçekleşmesi bilgilerini takip eder. Hekimlerin görev takvimleri, bölüm, birim, cihaz, oda, tetkiklere randevu verilebilmektedir.

Doğumhane Modülü:

Doğum randevu, katılan sağlık personeli, ameliyat işlemleri, bebek kilo, boy kayıtları, kullanılan malzemeler, mali bilgiler, gebelik bilgileri takip edilebilmektedir.

Sağlık Kurulu Modülü:

Hastalara verilen kurul rapor işlemlerini takip etmektedir. Hastalara verilen tek hekim, silah, engelli, raporlarını ,raporlara ait poliklinik, tetkik, ilaç bilgileri, takip edilmektedir.

Diyet ve Rasyon Modülü:

Hasta ve refakatçi ve personelin günlük kalori ve diğer bileşenlere göre rasyonları düzenlenir. Tüm diyet seçenekleri, menüler, gramajlar, tarifler, diyet kısıtları izlenebilmektedir.

Kalite ve Doküman Yönetimi Modülü:

Doküman yönetim sistemi yazılımı ile kurum içi form ve dokümanların süreçleri takip edilir.

Acil Servis Modülü:

Acil Servise başvuran ve ambulans ile getirilmiş hastaların işlemlerini takip eder.

Diyaliz Modülü:

Diyaliz HBV, HCV,HIV parametrelerine göre cihaz, hasta randevuları, tedaviler, hastaya kullanılan ilaçlar katater, mali kayıtları ve personel bilgileri takip edilir.

Eczane ve Malzeme Yönetimi:

İlaç ve malzemelerin giriş ve çıkış işlemleri, doktor ilaç istekleri, ilaç etkileşimleri, tarihi geçmiş ilaçlar, stok seviyeleri, reçete görüntülemeyi yapılabilmektedir.

Temel İstatistik ve Raporlama Modülü:

Resmi kurum istatistikleri,tıbbi istatistikler, hasta başvuru istatistikleri, hastane mali istatistikleri,hekim istatistikleri, ameliyat, anestezi ile ilgili istatistikler alınabilmektedir.

Vezne Modülü:

Hastanın, hastanedeki yapılan işlemleri ve hizmetleri ile ilgili hastaya veya kurumuna ait ödemeleri , borçları takip edilmektedir.Yapılan tahsilatlar, bütçe bilgileri,kasa bilgileri, depozito ,avans işlemleri takip edilmektedir.