Kamu Hizmetleri

Dijital Devlet Portalı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Dijital Devlet Portalı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır.

Modüller

  • Dijital Devlet Portalı (e-DevletKapısı) Farklı kurumlar tarafından ,farklı kanallar aracılığıyla verilen Dijital Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.
  • Kamudan – Kamuya Hizmet Kamu Kurumları arasındaki veri ve bilgi paylaşımının elektronik ortam üzerinden yapılmasıdır.
  • Kamudan – Kamuya Hizmet Kamu Kurumları arasındaki veri ve bilgi paylaşımının elektronik ortam üzerinden yapılmasıdır.
  • Kamudan – Gerçek Kişilere Hizmet Kamu Kurumları ile gerçek kişiler (Vatandaş) arasındaki veri ve bilgi paylaşımının elektronik ortam üzerinden yapılmasıdır.

Özellikler

Başvuru Hizmeti:

Hizmetle ilgili bilgi ve belgelerin Dijital Devlet üzerinden elektronik ortamda aktarıldığı bu hizmetlerde, kullanıcılar başvurularının aşamalarını Dijital devlet üzerinden takip edebilmektedir.

Ödeme Hizmeti:

Dijital Devlet üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili ödemeler, bankaların internet bankacılığı sayfalarına yapılan yönlendirmeler vb. ödeme sistemleri ile gerçekleştirilen entegrasyonlar sayesinde kredi kartı veya banka kartı kullanılarak Dijital devlet aracılığı ile güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

Yaşam Döngüsü Hizmetleri:

Taşınma süreci, adres değişikliği, abonelik işlemleri, okul ve aile hekimi değişikliği gibi adımlarıyla yaşam döngüsü hizmetlerine örnek olarak gösterilebilir.

Kesintisiz Erişim:

Vatandaşların talebi olmadan hizmetlerin verildiği proaktif bir yapıdır. Örneğin, bir çocuk doğduğunda devlet ebeveynlere, vatandaşların kendileri bir talepte bulunmadan doğum belgesi almaları gerektiğini bildirmektedir.

Sorgulama Hizmeti:

Kullanıcıların ilgili kurum kayıtlarında bulunan kendilerine ait bilgileri sorgulayabildikleri hizmetlerdir.

Konum Bazlı Hizmetler:

Kişilerin konumlarıyla ilişkilendirilerek genellikle mobil uygulamalar üzerinden sunulabilecek hizmetlerdir.

Belge Üretme Hizmeti:

Kullanıcıların kurum ve kuruluşlardan talep ettikleri belgeler Dijital Devlet aracılığıyla barkodlu olarak üretilebilmektedir. Üretilen barkodlu belgelerin doğrulaması da Dijital Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Konsept Bazlı Hizmetler:

Dijital devlet üzerinden sunulan hizmetlerdeki bilgilerin konusuna göre gruplanarak, ilişkilendirilerek yeni bir hizmet halinde kullanıcı odaklı sunulmasıdır.

Servis Paylaşım Altyapısı:

Kamu kurumlarının hizmet sunumunda kullanmak üzere ihtiyaç duydukları verilere Dijital Devlet üzerinden belli bir yetkilendirme dâhilinde erişilebilmesini sağlayan platformdur.

Bilgilendirme Hizmeti:

Dijital Devlet üzerinden kurulan Aktif Bilgilendirme altyapısı ile kullanıcıların, kendilerini ilgilendiren hizmetlerdeki gelişmeler hakkında anlık bilgi alması amaçlanmaktadır.