Kurumsal İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

İnsan Kaynakları Yazılımı her işletmenin kendi işleyişine göre farklı yapılarda organizasyonlarını yönetebilmelerine olanak sağlayan bir yapıya sahiptir. İşletmeler değişen iş yapış şekilleri, farklı ödüllendirme sistemleri veya organizasyonun tümünü kendi işleyişlerine göre değiştirebilirler.

Özellikler

Performans Değerlendirme:
  • Çalışanlarınızın gerçek performanslarını doğru veriler ile hesaplayarak çalışan verimliliğini artırmaya ve adil bir süreç yönetimine odaklanır.
Personel Yönetimi:
  • Çalışanlara ait özlük dosyaları, izin yönetimi, fazla mesai yönetimi, harcırah, zimmet yönetimi, kariyer yönetimi, eğitimler ve daha fazlasını kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
İşe Alım Yönetimi:
  • Adaya ait her türlü bilgiyi tutabilir, mülakat sonuçları, referans görüşme sonuçları gibi adaya ait önemli bilgileri tutabilir.
Esnek İş Akışı Süreçleri:
  • İnsan Kaynakları Yönetimi’nin temel işlevlerini, esnek iş akış süreçleri ile destekler. Kurumun ihtiyaçlarına yönelik olarak tam işlevsellik sağlar.
Uyarlanabilme Kolaylığı:
  • Esnek parametrik alt yapısıyla, kurumların gereksinimlerine göre hızlı ve güvenilir biçimde uyarlanır. İhtiyaca yönelik özelliklerin hızla entegre edilmesiyle kuruma özel çözümler getirir.
Bordro Yönetimi:
  • İstenilen sayıda bordro türü, ek gelir, kesinti, vergi indirimi ve ek puantaj tanımları yapılabilir. Çalışanlar yasal statülerine göre gruplandırılabilir.